EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁBÓL ÚJABB FEJLESZTÉSRE KERÜLT SOR A ZALA MEGYEI FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONÁBAN

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona fenntartója pályázatot nyújtott be „Zalai Autista Farm létrehozása” elnevezéssel. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, így 2014.07.15-én a támogatási szerződés megkötésre került. A nyertes projekt összköltsége 66 millió forint, a támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatással valósult meg.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló Zalai Autista Farm létrehozásának elsődleges célja, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés sikerélményt jelentsen az autizmus spektrumzavarban élő ellátottaknak, akiknek ily módon erősödhet az önértékelése. A szakmai fejlesztések elősegítik a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját. A beruházás hozzájárul továbbá a különböző munkafolyamatok betanításához, így fejleszthető az ellátottak munkavégző képessége.

A beruházás révén megvalósuló foglalkoztatási lehetőségek bővülése alternatívát és változatosságot jelent majd az ellátottaknak. A fejlesztés eredményeként a szociális intézményben 11 munkahelyet hoztak létre, ebből 5 munkahelyet az autisták számára, 6 új munkahelyet pedig a közeli településeken élő megváltozott munkaképességű emberek részére.

Az autista farm átadására 2015. november 30-án került sor az intézményben. Az átadó ünnepségen először dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Őt Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója követte, aki utalt rá: az ország autista projektjeinek megálmodója Soltész Miklós államtitkár volt. Ezt követően Györe Edina ismertette a projekt részleteit, majd a vendégek megtekintették a beruházást, melyre Nagy János plébános kért áldást.

forrás1: Sajtóközlemény

forrás2: www.zaol.hu