A projekt célja

A projekt alapvető célja, hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket. Kiemelkedően fontos a társadalmi elfogadottság növelése, az egyenlő jogok, lehetőségek, esélyek biztosítása, valamint az integrált oktatásba, szociális gazdaságba, elsődleges munkaerőpiacra, kulturális tevékenységbe való bevonása, jogaik maximális tiszteletben tartásával, a támogatott döntéshozatallal. A foglalkoztatás a rehabilitáció fontos területét képezi.

Indikátorok

Újonnan foglalkoztatott autizmussal élő, illetve egyéb megváltozott munkaképességű személyek száma: 11 (fő)

A projekt megvalósítása során kialakított munkahelyeken dolgozó autizmussal élő, illetve egyéb megváltozott munkaképességű személyek száma, akik a pályázat megjelenésekor nem voltak foglalkoztatva. Az autizmussal élő foglalkoztatott személyek száma minimum 40% (5 fő).

A pályázó által foglalkoztatott autizmussal élő személyek száma: 5 (fő)

A megvalósítási időszak utolsó naptári napján foglalkoztatott autizmussal élő személyek száma 5 fő.

A projekt keretében foglalkoztatás céljára épített, átalakított, felújított épület alapterülete: 839 m2.

A foglalkoztatottak körében az autizmussal élők aránya a fenntartási időszak alatt: 40 % (5 fő)

Eredmények

A fejlesztés eredményeképpen létrejövő munkahelyek, foglalkoztatási kapacitások:

A fejlesztés hatására öt nyolcórás munkahelyet teremtünk autisták számára, a közeli településeken élő megváltozott munkaképességű személyeknek pedig hat új nyolcórás munkahelyet hozunk létre. A fejlesztéssel összesen 11 munkahelyet teremtünk.

Szakmai fenntarthatóság

A projekt keretében végzett képzések és foglalkoztatás hozzájárulnak az autisták és megváltozott munkaképességűek társadalmi integrációjához. A felkészítés során elsajátított új szemléletmód a résztvevők személyiségfejlesztésén keresztül várhatóan hosszabb távon biztosítja a projekt szakmai tartalmának tovább vitelét.

Pénzügyi fenntarthatóság

A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állnak a projektet követően is. A fejlesztett szolgáltatások továbbra is normatív vagy költségalapúak, de mindenképpen állami finanszírozásúak maradnak.

Intézményi fenntarthatóság

A projekthez szükséges emberi és egyéb, anyagi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak a projektet követően is, azokat a fenntartó továbbra is biztosítja, illetve a támogatás fejlesztésének eredményei beépülnek az intézményi kultúrába, így személyi változás esetén az új szakemberek is átveszik a kollégáktól a szükséges ismereteket és szemléletmódot.

A projekt lezárulását követő 5 évben fenntartjuk és működtetjük:

·         A projekt keretében beszerzett eszközöket, beruházásban fejlesztett ingatlanokat,

·         A projekt keretében kialakított eljárásrendet, szolgáltatási és foglalkoztatási struktúrát,

·         A projekt keretében kialakított kiegészítő szolgáltatásokat,

·         Szükség esetén, a változó igényeknek megfelelően átalakítjuk, továbbfejlesztjük a szolgáltatásokat.