A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének korszerűsítése

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 180 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiíráson. Az elnyert támogatást a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyén működő Idősek Otthona épületének korszerűsítésére fordították.

A korszerűsített alapterület meghaladja az 1.444 m2 -t és az intézményben 85 korszerűsített férőhely kapott helyet, ezzel Zala megye legnagyobb férőhelyszámmal működő bentlakásos intézményévé vált.

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120 azonosító számú szolgáltatásfejlesztés keretében a meglévő épület belső átépítése, a lakóegységek és közösségi terek átalakítása, valamint az épület energiatakarékossá tétele valósult meg, ezáltal költséghatékonyabbá vált az otthon működése és a telephely eszközparkja is megújult.

                      

A pályázat megvalósulásával az intézményben élő idős emberek nyugodtabb, biztonságosabb környezetben élhetnek, a hozzátartozókkal, családtagokkal kulturált körülmények között ápolhatják a családi kapcsolataikat. Az átalakított lakóhelyiségek, a biztonságos és balesetmentes közlekedők és az új közösségi terek kialakításával az idős ellátottak életminősége és a szakellátás színvonala is egyaránt javult.